Antalya’nın Mor Üzümleri-Osman Öztürk

Antalya Çağdaş Hekimler > Antalya’nın Mor Üzümleri-Osman Öztürk

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Tam Gün” iptal kararının… Sadece üniversite öğretim üyeleri için geçerli olduğunu duyurduktan sonra…

TTB dava açıp… Danıştay Beşinci Dairesi de TTB’yi haklı bulunca…

Sağlık Bakanı bu sefer de bu kararı diline doladı.

Kendileri, AYM’nin kararından sonra herhangi bir işlem yapmamışlar… Hepi topu web sitelerine bir Basın Açıklaması koymuşlardı.

Danıştay’ın yaptığı… Görülmüş, duyulmuş şey miydi?

Oldu olacak Bakan Bey’in konuşmalarına da yürütmeyi durdurma kararı verseydi bari.

Yapılan tam bir hukuk garabetiydi, yani.

• • •

Oysa…

Danıştay Beşinci Dairesi… Önce, gerçekten de… Ortada iptal kararı gerektiren bir işlem olup olmadığını tartışmış…

Ve şu karara varmıştı;

“Sağlık Bakanlığı, söz konusu AYM kararının sadece üniversite öğretim elemanlarına bu hakkı tanıdığını, kamuda görev yapan doktorların özel muayenehane açmalarının mümkün olmadığını ve bu yasağın 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağını, dava konusu işlemle Bakanlığın internet sitesinde herkese duyurmuş bulunmaktadır.

Kamu gücü ve erkinin, üçüncü kişiler üzerinde, ayrıca bir başka işlem gerekmeksizin, doğrudan doğruya hukuki sonuç doğuran ve etkisini gösteren işlemler, yürütülebilir nitelikte işlemlerdir. … 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Bakanlık uygulamasının ne olacağını nihai olarak belirleyen ve Bakan tarafından sürekli olarak yazılı ve görsel basında yapılan açıklamalarla da sürekli teyid edilen kamu personelinin özel muayenehane açması yasağına ilişkin dava konusu işlemin; tüm ülke düzeyinde görev yapan kamu görevlisi hekimler için uyulması zorunlu bir işlem olarak yaptırım unsurunu içinde barındırdığı, AYM kararını da yorumlayarak mevcut hukuki durumun sona ereceği tarihi bildirdiği ve bu tarihten sonraki uygulamayı belirlediği; … içinde yaptırım tehdidi bulundurarak emredici ve zorlayıcı nitelik taşıyan, düzenleyici bir işlem niteliğinde bulunduğu; sonuç olarak, iptal davasına konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem olduğu sonucuna varılmıştır.”

Nokta… Nokta… Nokta.

• • •

Bu arada…

Daha AYM’nin iptal kararı çıkmadan önce…

TTB düşmanlığı için şekilden şekile girerken iyice deforme olup… Sağlık Bakanlığı’nın Dezenformasyon Kurumu’na dönüşmüş bazıları…

Ortaya bir iddia attılar.

TTB, CHP’yi yanıltmış… Bu nedenle, CHP’nin iptal başvurusunda Sağlık Bakanlığı’nda çalışan doktorlara yer verilmemişti.

AYM’nin iptal kararı açıklanıp…

Mesele, TTB ile Bakanlık arasında şiddetli tartışmalara yol açtığı günlerde…

Bakanlığa yakın olanlar bile sessiz kalmışken… Antalya’nın “Ulusalcı” Tabip Odası yöneticileri bu iddianın üzerine atladılar.

“AYM’nin kararına rağmen, kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açmalarının mümkün olmadığını” ilan ettiler.

Suçlu TTB yönetimiydi, tabii ki.

 

 

• • •

Sağlık Bakanı neyse de…

Bir tabip odasının yöneticileri…

Sırf TTB’ye muhalefet olsun diye…

Nasıl olur da; AYM’nin kararını hekimler aleyhine yorumlayıp üyelerine zarar vermeye çalışır…

Danıştay’ın kararından sonra Antalya’lı hekimlerin yüzüne nasıl bakarlar…

Ayrı mevzu da…

Benim merak ettiğim…

Şu malûm Dezenformasyon Kurumu ortaya yeni bir iddia atsa…

“TTB, CHP’yi yanıltmış… Meğerse dünya yuvarlak değil tepsi gibi düz imiş… Ve dahi öküzün boynuzları üzerinde durur imiş” dese, mesela…

Onun üzerine de atlarlar mı?

Bir de…

Temmuz geldi geçiyor…

Antalya’nın mor üzümleri ne haldedir, acaba?

 

BirGÜN Gazetesinden alınmıştır

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın