Asistan Hekimler Kazandı…

Antalya Çağdaş Hekimler > Asistan Hekimler Kazandı…

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan hekim grevinin ilk günü bir komisyon oluşturulması ve bir ay içinde talepler yönünde somut kazanımların elde edilmesi anlaşması ile sonuçlandı. Çok Ses, Tek Yürek bu kez Antalya’da hayat buldu.

 

Eylemin fotoğrafları için

Akdeniz’de Asistan Hekimler Kazandı…

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri’nin taleplerinin karşılanması doğrultusunda başlattıkları grev ilk gününde kazanımla sonuçlandı. Bir süredir taleplerini eylemlerle dile getiren asistanlar fakülte yönetim kurulu ve başhekimle yaptıkları ikişer toplantı sonucunda taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine geçen hafta Çarşamba günü, çözüm bulunmazsa iş bırakacaklarını açıklamışlardı.

Bugün sabah saatlerinde toplanmaya başlayan asistanlar önce bütün hastane polikliniklerine girerek çalışan hekimlere çalışılmaması yönünde çağrıda bulundular. Yaklaşık %85 oranında katılımın sağlandığı eylemde, ameliyatlar tamamen durdu, 3 poliklinik dışında poliklinik hizmeti verilmedi, aciller ve yoğun bakımlar dışında hasta bakılmadı. Sık sık “uykusuz hekim ölüm demektir”, “asistan hekimler köle değildir” sloganları atıldı. Saat 14:00’da dekanlıkla yapılan toplantıda, Çalışma saatinin maksimum aylık 220 saat olması, nöbet sonrası izin hakkı, mesai saatinin 17:00’da sona ermesi, mesai dışı çalışmanın ve mesai dışı ameliyatların durdurulması, hasta sayısının polikliniklerde hekim başına 15-20 hasta ile sınırlı tutulması, eğitim ve araştırma programının her anabilim dalı için ayrı standart bir eğitim müfredatına bağlı olarak ve performans baskısından kurtarılarak yeniden düzenlenmesi, eğitimin mesai saatleri içinde yapılması, yardımcı personel ve sekreter sayısı artırılması, her bölüme rapor ve evrak işleri için bir sekreter daha (tıbbi sekreter) alınması, ücretlendirmedeki çarpıklıkların düzeltilmesi, aldıkları ücretleri düşen bölümlerin (patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, adli tıp) bu sorunları hemen çözülmeli, ücretler eşit ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi, fazla çalışma saatlerinin hepsinin ücretlendirilmesi, asistanların net görev tanımlamaları yapılması, alınan kararlarda söz sahibi olması, akademik kurullarda ve hastane yönetiminde temsil edilmesi, kararlarda oy hakkına sahip olması, yapılan baskıların durdurulması, açılan soruşturmaların geri çekilmesi, grev nedeniyle kimseye soruşturma açılmaması maddelerinde uyuşma sağlandı. Dekan tarafından bütün asistanlara dekan tarafından imzalanmış yazı gönderildi. Bir komisyonun kurulmasına, komisyonda greve destek veren öğretim üyelerinden 4 kişinin, 5 asistanın ve fakülte yönetim kurulundan 2 kişi ve Dekan’nın yer alması karalaştırıldı. Dekan imzalı bir metin bütün asistanlara ulaştırıldı ve taleplerin yerine getirilmesi için 1 aylık bir süre belirlendi.

Asistanlar bu taleplerin kabul edilmesiyle birlikte, 1 aylık sürenin neticesinde bu taleplerin hayata geçirilmemesi durumunda tekrar grevde olacaklarını açıkladılar. Kalan maddelerin ülke bazında yapılacak eylem ve grevlerle çözülebileceği noktasında karar kılındı ve ülke bazında bir çalışmanın başlatılması gerektiği yönünde açıklama yapıldı. Alkışlarla grev sonlandırıldı.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın