Desteğiniz umudumuzu çoğaltır

Antalya Çağdaş Hekimler > Desteğiniz umudumuzu çoğaltır

Laik, demokratik, savaşsız, sömürüsüz bir ülke ve hekimlik ortamı için

Değerli Meslektaşımız,
Tarihin karanlık bir sürecinden geçtiğimiz bugünlerde bir taraftan kriz, işsizlik, yoksulluk, hak mücadeleleri diğer taraftan çatışmalar, savaşlar, göç ve mülteciler dünyanın ve ülkemizin gündemini oluşturmakta. Çemberin giderek daraldığına tanık olurken dayanışmanın da büyüdüğünü görüyoruz. Sağlık hakkı daralıp, emeğimiz değersizleşirken belki de hiç tanık olmadığımız ölçüde tehlikeli bir toplumsal kutuplaşma yaşıyoruz.

Oysa yaşamın değerini en yakından bilen bir mesleğin mensupları olarak bizler; insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları, hayatlarının hastalık, sakatlık, acı ile zarar görmemeleri duyguları ile sağlık hizmeti veririz. Çünkü biliriz ki sağlığa gösterilen özen, bir toplumda yaşama verilen değerin en açık ve belirgin ifadelerinden biridir.

Başkalarının hayatına verdiğimiz değeri eğer elimizden geliyorsa onların hayatlarını kurtarmaya ve bunu yapmanın bedelini ödemeye ne denli hazır olduğumuzu göstererek ifade ederiz.

İnsanlara değer vermenin bir boyutunun da hastaların bakış açılarını anlamaya çalışmak olduğunu, birey olarak hastaların fark edilmeyi, değer verilmeyi, anlaşılmayı istediklerini biliriz. Kimi zaman bunu hastalarımıza yeterince hissettiremediğimiz olur. Biliriz ki “hastaların acılarına karşılık gelememek” tıbbın en önemli moral sorunlarından biridir.

Mesleğimizin etik değerleri, tıbbi bilgimiz ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde hizmet vermeye çabalarken, sağlık hizmetlerinin piyasalaşması, seçimlerimizi yaparken bizi tıbbi ve insani endikasyonlar dışında bir çerçeveye çekmeye çalışır. Teminat paketi, katkı payı, cepten ödeme, sağlık uygulama tebliği derken zemin kayar, sistem hizmete erişemeyen insanların hedefine hekimleri ve sağlık çalışanlarını koyarak, şiddeti bir başka biçimiyle yaşamımıza sokar. Sistemden kaynaklanan sorunları çözmeye çalışmak yine hekimlere düşer.

Ölüme karşı yaşamdan, hastalığa karşı esenlikten yana tavır alış bize büyük bir sorumluluk da yükler: Yaşama hakkını, yaşamın değerini savunma sorumluluğunu… Biz, çocukluğun yeniden “çocukluk” olacağı, güzel ve aydınlık günlerin geleceğine inanıyoruz…

Hekimliğin piyasa metaforu ile açıklanmayacağı, barışın hâkim olacağı, laik, demokratik, savaşsız, sömürüsüz bir ülke ve hekimlik ortamı için mücadele etmemiz bundandır…

Onun için diyoruz ki;
“Bütün iyi kitapların sonunda
Bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda
Meltemi senden esen
Soluğu sende olan
Yeni bir başlangıç vardır
Her başlangıçta yeni bir anlam vardır.”

Desteğiniz umudumuzu çoğaltır.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın