Dr.Recep’in yolunda değiliz

Antalya Çağdaş Hekimler > Dr.Recep’in yolunda değiliz

Dr.Metehan Akbulut, Antalya Sağlık Hakkı Meclisi olarak

“Herkese Eşit Parasız Sağlık Hakkı” için İl Sağlık Müdürlüğü önünde  basın açıklaması yapacaklarını söyledi

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nde aldıkları karar doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Dr.Akbulut “Halka söylenen yalanlar bugün daha net açığa çıktı. Sağlık sistemi bir soygun sistemine dönüştü. Halkın sağlık hakkına sahip çıkan meslek odaları, sendikalar, dernekler, partiler olarak 14 Mart Çarşamba saat 12.30’da  İl Sağlık Müdürlüğü önünde olacağız. Bütün Antalya halkını sağlık hakkına sahip çıkmaya ve basın açıklamasına destek olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Dr.Akbulut,“Sağlık Reformu yapıyoruz… Herkesin sağlık sigortası olacak… Hastalandığında istediği hastaneye gidecek, istediği hizmeti alacak…Eskisinden fazla, ek hiçbir para ödemesi de gerekmeyecek.” “demişlerdi. Peki ne oldu? Katılım payı, ilave ücret, reçete bedeli, yatak ücreti, eşdeğer ilaç farkı adı altında ücretler alınmıyor mu? diye sordu.

Buruk 14 Mart!

Dr.Metehan Akbulut, açıklamayı yapacakları günün tarihsel anlamına dikkat çekerek “14 Mart bizler için uzun bir süredir bayram havasından çok uzak ve maalesef bir 14 Martı daha bayram olarak kutlayamayacağız” dedi.

“Türkiye’de modern anlamda tıp eğitiminin başlangıcı olan 14 Mart 1827 tarihine atfen 14 Mart  Tıp   Bayramı olarak kutlanır. Ancak uzun süredir sağlık ve sosyal hizmet ortamının gerçekleri bizleri 14 Mart’ı bayram olarak kutlamaktan alıkoymaktadır. Ne yazık ki uzun bir süredir bayram havasından uzak, buruk bir biçimde 14 Mart’lar yaşıyoruz” diyen Dr.Akbulut, “Burukluğumuzun sebebi ise IMF,DB gibi emperyalist kuruluşların dikte ettirdiği ve AKP tarafından kararlılıkla uygulanan sağlık politikaları sonucunda hizmetten yararlanan halkın ve hizmeti sunan bizlerin mağdur edilmesidir”  şeklinde konuştu.

Dr.Recep’in yolunda değiliz

Dr.Recep’in yolunda değiliz diyen Dr.Akbulut “Sağlık Haktır. Herkese eşit etkin ve parasız verilmelidir, diyenlerin yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

Uygulanan politikalarla sağlık alanının ticarileştirdiğini söyleyen Dr.Akbulut, “Bu politikalarla hizmet verenlerin de halkın da geleceği karartılıyor” dedi. Bu programın sağlık hizmetlerini tamamen piyasalaştırdığını hastaları “müşteri”, hizmeti sunanları ise ucuz işgücü haline dönüştürdüğünü tekrarlayan, Dr.Akbulut “sadece parası olanların sağlık hizmetlerden faydalanabileceği bu sistemde tek kazanan ise  uluslararası sermaye olmaktadır” dedi.

Vazgeçmeyeceğiz

IMF ve Dünya Bankasının hazırladığı ve AKP Hükümetinin uyguladığı “Sağlıkta Dönüşüm” programının neredeyse tamamlandığını belirten Dr.Akbulut, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığın ulaşılabilir, ücretsiz ve temel bir insan hakkı olma özelliği yok edilmiş, çalışanların ise bugünü ve geleceği karartılmıştır” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında hemen her şeyin küçük bir mutlu azınlık dışında her geçen gün daha kötüye gittiğini ifade eden Dr.Akbulut, “Hafta sonu Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisinde sağlığın  hak olduğunu ve herkese eşit etkin ve parasız verilmesi gerektiğin bir kez daha vurguladık. Özlük Haklarımız, İş Güvencemiz, Mesleki Onurumuz  ve  Halkın Sağlık Hakkından Vazgeçmeyeceğiz. Haklı ve meşru mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi

 

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın