Ersin’in katili

Antalya Çağdaş Hekimler > Ersin’in katili

İş bırakarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden yürüyüşe geçen

yüzlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi ve tıp fakültesi öğrencisi “Ersin’in katili AKP iktidarı” “Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir” “Hükümet istifa Recep Akdağ  istifa” sloganları ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne kadar yürüdü.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Antalya Şubesi’nin çağrısı ile bir araya gelen yüzlerce sağlık emekçisi adına İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklamasını SES Şube Başkanı Mustafa Kılınç okudu.

Hiç kimse bu cinayeti “cehalet”le, “tepki”yle, “münferit”likle açıklamaya kalkmasın diyen Kılınç,Dr.Ersin Arslan’ın taamüden öldürüldüğünü söyledi.

“Sağlıkta Dönüşüm” programı uygulandıkça sağlık emekçilerine yönelik şiddet artmaktadır. Sağlıkta uygulanan politikaların sonucu halk ve sağlık emekçileri karşı karşıya gelmektedir. Hekime, sağlık emekçilerine yönelik şiddet, bu sağlık politikasının ve onun uygulayıcılarının eseridir. Halkın ve sağlık emekçilerinin yararına olmayan bu sağlık politikalarından derhal vazgeçilmelidir

 

 

ÜZGÜNÜZ…

 

Bugün burada, “Sağlıkta Dönüşüm”’e bir kurban daha verdiğimiz için toplandık. Bir sağlık emekçisi daha, göğüs cerrahi uzmanı Dr. Ersin Arslan,  17.Nisan günü Gaziantep’te, hastanede görevi başında iken, bir hasta yakını tarafından katledildi. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

KIZGINIZ… ÖFKELİYİZ… TEPKİLİYİZ…

 

Hiç kimse bu cinayeti “cehalet”le, “tepki”yle, “münferit”likle açıklamaya kalkmasın.

Taammüden öldürüldü Dr. Ersin Arslan.

Göz göre göre öldürüldü.

Yıllardır, sağlık ortamının vahşi bir şiddet ortamına dönüştüğünü, sürekli olarak saldırıya uğradığımızı, hekimlere-sağlık emekçilerine yönelik şiddetin artık dayanılmaz boyutlara geldiğini, can güvenliğimizin olmadığını söyledik, söylüyoruz.

Durumun vahametini kavrayıp tedbir alması gereken yetkililer ise kulaklarını tıkadılar, gözlerini yumdular, olan biteni seyretmekle yetindiler; daha da kötüsü hastaları hekimlere-sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmaya devam ettiler.

Sağlıkta Dönüşüm” programı uygulandıkça sağlık emekçilerine yönelik şiddet artmaktadır. Sağlık emekçilerine yönelik artan şiddete karşı tepkilerimiz, taleplerimiz bu güne kadar yetkililer tarafından görülmemiştir. Yetkililerin bu tavrı ile sağlık emekçilerini ve halkı karşı karşıya getiren uygulamalarının geldiği aşama bir hekimin hayatına mal olacak seviyeye gelmiştir. Bu durum bizler açısından kabul edilebilir değildir.

Sağlık Bakanı, “güvenlik tedbirlerini arttıracağız” diyor, olayı “güvenlik sorunu olarak görüyor yani.  Sağlıkta şiddeti önlemenin yolu;

Günde 6000 başvurunun olduğu acil servislere 3 doktor bırakmak değildir.

Poliklinikte bir doktora 150 hastaya bakma talimatı verip hali mecali tükenen, 151. hastaya bakamayan doktora soruşturma açmak değildir.

Sağlık emekçilerini aralıksız çalıştırmak değildir.

Sağlık çalışanlarını şikayet etmek için özel hatlar açmak değildir.

“Benim yapabileceğim bir şey yok, başlarının çaresine baksınlar” demek değildir.

“Bütün hekimleri himayeme alıyorum” demek de değildir.

Bu nedenle yetkilileri uyguladıkları politika ve kullandıkları dilden vazgeçmeleri için bir kez daha uyarıyoruz. Mevcut sağlık sistemindeki sorunların kaynağının sağlık emekçileri olmadığını tekrar hatırlatıyoruz.

İSYAN EDİYORUZ

Sağlık emekçileri ve halkın daha fazla karşı karşıya gelmemesi için, daha fazla sağlık emekçisi şiddete uğramasın hayatını kaybetmesin diye bir kez daha hizmet üretmiyoruz

Sağlıkta uygulanan politikaların sonucu halk ve sağlık emekçileri karşı karşıya gelmektedir. Sağlıkta uygulanan piyasacı uygulamalara, paran kadar sağlık sistemine hayır demek için  bir kez daha alanlardayız

Bugün bütün Türkiye’de, kamuda, özelde, birinci basamakta sadece nöbet düzeninde hizmet verebileceğiz. Halkımızın iyi bir hizmet alabilmesi için,  halka hizmet vermek için çırpınan sağlık emekçilerine saldırı ve şiddet uygulanmaması, insanların katledilmemesi için, bizi halkla karşı karşıya getiren bu tüccar yöneticilerden kurtulmak için hizmet veremiyoruz.

 

Hekime, sağlık emekçilerine yönelik şiddet, bu sağlık politikasının ve onun uygulayıcılarının eseridir. Halkın ve sağlık emekçilerinin yararına olmayan bu sağlık politikalarından derhal vazgeçilmelidir.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Antalya Şube Başkanı

Mustafa Kılınç
Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın