SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ-2004

Antalya Çağdaş Hekimler > SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ-2004

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ‘‘Sağlıkta Reform’’, ‘‘Sağlıkta Dönüşüm’’ olarak isimlendirilen yapısal değişikliklerin sert rüzgarı esmektedir.

Bu yapısal değişiklerin getirdikleri ve getirecekleri;

Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımı Performansa dayalı döner sermaye ücretlendirmesi Hasta yerine müşteri

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin il özel idarelerine devri

Sözleşmeli çalışma

Esen sert rüzgar ilikleri nasıl donduracak; İş yükü artan hastaneler

Uzun çalışma süreleri

İş güvencesiz  çalışma En az ücretle  istihdam En az personel ile çok işi üretme

Çalışanlar arası  rekabet

Özelleştirme Herkese parası kadar sağlık

Yapısal değişikliklerle ; tek başına kalan, çalışma arkadaşını rakibi gören, dayanışma ruhunu kaybetmiş, müşterisinin kaç puan kazandıracağının hesabını yapan, topladığı puanları için  akıl defterleri taşımak zorunda kalan, işini her an kaybetme korku ve endişesi ile çalışan, hekimlik etiği, alacağı ücreti ile işletme(hastane)sine katkısı arasında sıkışan, hekimler zor durumdadır.Böyle bir ortamda;

Daha iyi hekimlik ve daha iyi sağlık ortamı için meslek örgütümüzde birlikte mücadeleye gereksinimimiz şiddetle artıyor.

Varolan sorunları, olumsuzlukları ve dayatmaları bilmek, doğru çözümler üretebilmemiz için gereklidir.

Çözüm için, ülkemizde kaynak mevcuttur.Bu kaynak; para, insan gücü, araç-gereç, niyet, en önemlisi de entellektüel birikim olarak vardır.

Etkin üyelik bilinciyle davranan, kararlı-mücadele eden hekimler ve diğer sağlık çalışanları, bu kaynakların birlikte örgütlenmesini yaratabilecek güce sahiptir. Tabip Odaları bu gücün ve kaynağın en önemli parçasıdırlar.

Ortak tarihimiz; üstesinden gelmek zorunluluğu hissettiğimiz sorunlarımız için gerekli karalılık, güç ve ruhu bizlere sunmaktadır.

 

ETKİN DEMOKRATİK

ANTALYA TABİP ODASI ve TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ için

 

DEMORATİK KATILIM GRUBU

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın