Hekimsiz Tabip Odası!

Antalya Çağdaş Hekimler > Hekimsiz Tabip Odası!

…Sonrada tüm hekimleri kapsıyorum, onlarla kararlar alıp uyguluyorum, şeffafım, demokratiğim, denetlenebilirim, ,… diyeceksiniz. Antalya Tabip Odası hekimlerin odası olmalıdır. Ama SÖZDE, değil ÖZDE….

Antalya’da Hekimleri Tabip Odamızdan Uzak Tutarak

Hekimlerin Odası Olmak Mümkün mü?

“Meslek örgütümüz,..Kendi kitlesinin katkısından yoksun, içi boş ve etkisiz bir kurum haline gelmiştir… Aşağıdan yukarıya doğru, birim temsilcileri alan temsilcileri ve hekim meclisi tarzında örgütlenmelidir…Grubumuz…Açık şeffaf denetlenebilir demokratik bir oda yönetimi anlayışını savunmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak grubun yönetiminde yönetim kurulu toplantıları tüm hesaplar hekimlerce denetlenebilecek her hekime yönetim kapısı açık olacak, yönetim kurulu toplantıları birimlerde yapılacaktır…”  Bu tespitleri ve önerileri yapan Çağdaş Hekimler değil, Hekim Birliği. Kendi ifadeleri ile “son sekiz yılın altı yılında Antalya Tabip Odasını yöneten” Hekim Birliği.

Hekim Birliği, Çağdaş Hekimlere ilişkin yalan iftira çarpıtmalarla dolu bir dizi yazılar yayınlamaya sözler söylemeye devam ediyor. Bu ekip tüm yazı ve söylemlerinde kendilerinin ne kadar şeffaf, ne kadar demokratik, ne kadar denetlenebilir, ne kadar hekimlerle birlikte karar alan/uygulayan, ne kadar hesap veren, bir ekip olduklarından dem vurup; bizlerinde bir o kadar, hekimleri dışlayan, katkılarını almayan, benmerkezci olduğumuz saçmalıklarına yer veriyor. Bunların ne kadarının ciddiye alınması ve ne kadarına yanıt verilmesi gerektiği ise tartışmalı. Ancak tek yanlı sürdürülen bu yalan iftira çarpıtmaların, bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı yarattığı da bir gerçek.

“Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz”

Antalya Hekim Meclisi dağıtılarak hekimlerin odası olunabilir mi? Çağdaş Hekimlerin yönetimlerde olduğu yıllarda Gazipaşa’dan Kaş’a, Elmalı’dan Manavgat’a kadar tüm ilçelerde yapılan toplantılarla Antalya Hekim Meclisi üyeleri seçilmişti. İl merkezinde de hastanelerde, sağlık ocaklarında, kurum tabipliklerinde… toplantılar yapılarak hekim meclisi üye seçimleri yapılmıştı. (ÇAĞDAŞ HEKİMLER’in yönetimde olduğu yıllarda yapılandırılan ANTALYA HEKİM MECLİSİ çalışmalarının bazı fotoğraf ve gazete haberlerinin yer aldığı sunuyu bu linkten izleyebilirsiniz) Yine  hekimlerin oluşturduğu tüzükle sağlık müdürü, hastane başhekimleri,… sağlık alanındaki dernek, sendika, meslek odası başkanları,.. Antalya Hekim Meclisinin doğal üyesi kabul edilmişti. Antalya Hekim Meclisi, mevcut tabip odası yönetim kurulu dışındaki hekimlerden bir divan seçiyordu. Hekim Meclisini bu divan toplantıya çağırıyor, kararlar alıyor ve bu kararları hayata geçirmesi için Tabip Odası yönetim Kurulu’nu görevlendiriyordu. ANTALYA HEKİM MECLİSİ TÜZÜĞÜ’nü bu linkten inceleyebilirsiniz..”.

Yönetime gelir gelmez Antalya Hekim Meclisi’ni önce işlevsizleştireceksiniz/ toplamayacaksınız/lağvedeceksiniz sonra da tüm hekimlerin odasıyız, diyeceksiniz.

Ön koşulsuz bütün hekimlerin katılımına açık Periyodik Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantıları iptal edilerek hekimlerin odası olunabilir mi? Çağdaş Hekimlerin yönetimlerde olduğu yıllarda her ayın ilk yönetim kurulu toplantısı ön koşulsuz bütün hekimlerin katılımına açık yapılıyordu. Geçmiş bir aylık Antalya Tabip Odası çalışmalarının değerlendirildiği bu toplantılarda, hekimler sonraki bir ay içerisinde yapılacakları planlanıyor ve yapması için yönetim kurulunu görevlendiriyordu.

Yönetime gelir gelmez Periyodik Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantılarını iptal edeceksiniz. Yada göstermelik olarak sadece tek bir konu için yılda birkaç kez toplamaya çalışacaksınız sonra da tüm hekimlerin odasıyız, diyeceksiniz

İlçelere, hastanelere, sağlık ocaklarına, kurum tabipliklerine… adım atmadan, hekimleri işyerlerinde ziyaret etmeden, sorunları yerinde tespit etmeden,.. hekimlerin odası olunabilir mi? Çağdaş Hekimlerin yönetimlerde olduğu yıllarda mutlaka ilçeler dahil olmak üzere hastaneler, sağlık ocakları, kurum tabiplikleri… periyodik olarak ziyaret edilir, hekimlerin sorunları, beklentileri ve önerileri alınarak bütünlüklü bir politika oluşturuldu.

Yönetime gelir gelmez bu ziyaretleri iptal edeceksiniz, hekimlerin sorunlarını, beklentilerini çözüm önerilerini yerinde dinlemeyeceksiniz, sonra da tüm hekimlerin odasıyız diyeceksiniz.

Tabip Odası Komisyonlarını toplamadan üstelik odamızda çalışmak isteyen hekimleri dışlayarak/uzaklaştırarak hekimlerin odası olunabilir mi? Çağdaş Hekimlerin yönetimlerde olduğu yıllarda özel hekimlikten işyeri hekimliğine, halk sağlığından basın yayın komisyonuna,… kadar tabip odası komisyonları vardı. Yönetime gelir gelmez bu komisyonları dağıtacaksınız/toplamayacaksınız. Üstelik komisyon kurmak/çalışmak istediğini yazılı olarak bildiren hekimleri de dışlayacaksınız, sonra da tüm hekimlerin odasıyız diyeceksiniz.

Yukarıdaki gibi örnekleri listelemeye kalksak sayfalarımız yetmeyecek. Çünkü Hekim Birliği’nin listesi hayli kabarık.  Şimdilik bu listeyi diğer yazılarımıza bırakalım.

“Antalya Tabip Odası Sözde Değil Özde Hekimlerin Odası Olmalıdır “

-Antalya Hekim Meclisini toplamayacaksınız/işlevsizleştireceksiniz/dağıtacaksınız.

-Ön koşulsuz tüm hekimlerin katılımı ile yapılan periyodik Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantılarını iptal edeceksiniz.

-İlçelere, hastanelere, sağlık ocaklarına, kurum tabipliklerine… periyodik ziyaretler yapmayacaksınız.

-Tabip Odası komisyonlarını toplamayacaksınız, üstelik çalışmak isteyen hekimleri yok sayacaksınız/dışlayacaksınız….

Sonrada tüm hekimleri kapsıyorum, onlarla kararlar alıp uyguluyorum, şeffafım, demokratiğim, denetlenebilirim, ,… diyeceksiniz. Antalya Tabip Odası hekimlerin odası olmalıdır. Ama SÖZDE, değil ÖZDE….

Teşbihte hata olmaz. Hekim Birliği Grubunun yürütücüleri takkeniz bu konuda da düşmüş ve keliniz görünmüştür. Tüm hekimlerin odasıyız, şeffafız, demokratiğiz, denetlenebiliriz, …söylemlerinizin altındaki hekimleri istemeyen, sürece katmayan, dışlayan, benmerkezci yönetim anlayışınız, tüm hekimler tarafından artık çok iyi biliniyor.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın