Şimdi değişim zamanı

Antalya Çağdaş Hekimler > Şimdi değişim zamanı

Şimdi tam da Antalya Tabip Odası’nın hekimlerle birlikte, hekimlik değerlerimiz ışığında yönetilmesinin zamanıdır.

Antalya Tabip Odası seçimli genel kurulu 12-13 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılacak.

Şimdi tam da Antalya Tabip Odası’nın hekimlerle birlikte, hekimlik değerlerimiz ışığında yönetilmesinin zamanıdır.

Şimdi tam da etkin, demokratik, katılımcı, mücadeleci ve bağımsız bir Antalya Tabip Odası’nı oluşturma zamanıdır

Şimdi tam da her meslektaşımızın tarihsel sorumluluğunu yerine getirme zamanıdır.

Seçimlerde aday göstereceğimiz arkadaşlarımızı hep birlikte belirlemek üzere yapacağımız toplantıya sizi de bekliyoruz.

Saygılarımızla

Tarih: 9 Nisan 2012 Pazartesi

Saat: 18.30

Yer: Antalya Tabip Odası toplantı salonu

 

 

SENSİZ BİR KİŞİ EKSİĞİZ!

Merkezi düzeyde Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliği (EDTTB) çizgisine bağlı; Antalya Tabip Odası`nda faaliyet yürüten ANTALYA ÇAĞDAŞ HEKİMLER GRUBU, son 30 yılda bu çatı altında üretilen demokratik, ilerici, eşitlikçi, barışçı, özgürlükçü ne varsa onları içermeyi hedefleyen bir gelenektir.

Bu gelenek, kuşkusuz hekimlik tarihiyle başlamış, özellikle de 1986 sonrası yaşanılan deneyimlerle olgunlaşarak bu günlere ulaşmıştır. Bir başka deyişle TTB ve bölge tabip odaları dolayısıyla Antalya Tabip Odası herkesin katkısına açık tamamlanmamış bir proje olarak da tanımlanabilir.

Gelinen noktada tamamlanmamış bir proje olmanın bütün olumluluk ve olumsuzluklarını da bağrında taşımaktadır. Her gün yeniden üretilme zorunluluğu olan böylesi bir projenin değeri ve anlamı, ona emek veren /zaman ayıran insanlarda cisimleşmektedir. Kendi başına proje, hiçbir şeydir. Bu çaba çevresindeki yaşanmışlıklar elbette bir değerdir. Yaşayan bir olgu olarak projenin bugünü ve geleceği ise, bugünü yarından örme coşkusu ve cesaretiyle can bulacaktır.

Gerçekçi ve makul olma adına duyguları ve umudu söndüren söylemler yerine, hep birlikte olmaya özen gösteren ve uyumu eşitlikçi/ ayrıcalıksız bir sağlık sektörü ve sınıfsız-sömürüsüz-barış içinde bir dünya özlemiyle birlikte yürüyebilme kapasitesini geliştirmede arayan bir yaratıcılığı amaçlıyoruz.

Biz, metalaştırılmak istenen dünyada, insanı önceleyen reflekslerin tükenmediğine, bu onurlu çabalara anlamlı bir katkının da yukarıda sınırları kabaca çizilen anlayıştaki hekimlerden olacağına inanıyoruz.

Bugüne kadar ki çabaların daha da güçlenerek sürdürülmesi için bulunduğumuz yerden her birimizin mutlaka bir katkısı olabileceğine inanıyoruz. Bu süreçte şimdiye kadar emek veren/vermeyen/veremeyen herkesi, bütünlüklü bir TTB ve Antalya Tabip Odası içerisinde bulunduğu yer ve konumdan birlikte olmaya çağırıyoruz.

Son Yazılar

Paylaş:

Bize Ulaşın