KAYGILIYIZ!!!-2006

Antalya Çağdaş Hekimler > KAYGILIYIZ!!!-2006

Dünle ve yarınla oynaşırken, üvey evlat gibi davrandık bugüne.

“Şu işi de bitirelim, yarın önce şu işi yaparız” derken su gibi akıp geçti zaman parmaklarımızdan.

Kim bilir hep böyleydi belki…

 

“-Tıp Fakültesini bitireyim sonrası kolay”,

“-Hele TUS sınavını kazanayım arkası gelir”,

“-Şu uzmanlığı bir alayım artık rahatım”,

“-Tayinimi bir yaptırabilsem benden huzurlusu olmaz” ve buna benzer cümleler…

“Bugün” üvey evlattı çünkü…

Hep erteledik yapacaklarımızı… sonraki günlerdeydi papatya tarlaları… gelecekte edilecekti en anlamlı sözler… gülümsemelerin en sıcağı yarınlardaydı…

“Bugün” üvey evlattı çünkü…

“-İyi ya da kötü fark etmez ne kadar çok hasta bakarsan o kadar kazanırsın”

“-Aile Hekimi olmak istiyor musun, üç güne kadar evet ya da hayır de !”

“-Hekimler sözleşmeli personel olacak”

“-İthal hekimler (ABD, Türk Cumhuriyetlerinden) getirmek için yasal düzenlemeler hazırlamaya başladık”

“-Her hekimi istihdam etmek zorunda değiliz”

“-Ayda 100- 150 dolara çalışmaya razı doktorlar var”

“-Artık devlet sağlıkta yatırım yapmayacak, hizmeti özel sağlık kuruluşlarından satın alacak”

Her biri tokat gibi patladı yüzümüzde. Çalışma ortamlarımız, yarış pistlerine döndü, kirletildi beyaz önlüklerimiz. İşletmeydi artık çalıştığımız yerler, bizler de bilgisi ve emeği satın alınan, rotasyona gönderilen, sözüne itibar edilmeyen, yöneticileri tarafından hastalara şikâyet edilen çalışanlar.

 

“Çalıştım diyorsun kendi kendine,

Çalıştım işimi sevdim işim güzel,

Her şeyden önce yaşatmak istiyorum,

Yaşatmak yaşamak kadar güzel”

Ceyhun Atıf Kansu

 

Her türlü olumsuzluğa karşın, hep birlikte türkü söyler gibi çalışıp toplumumuza yayarken aydınlığı ve sağlığı, hep birlikte isterken karşılığını emeklerimizin, hep görmeyen gözler, duymayan kulaklar çıktı karşımıza!

· Biz sağlık hakkı dedik, sağlık ihtiyaçtır dediler;

· Biz iyi hekimlik ortamı dedik, yarışın, performansınızı artırın dediler;

· Biz özlük haklarımız, biz iş güvencemiz dedik, sözleşmeli çalışacaksınız dediler;

· Koruyucu hekimlik, birinci basamak dedik; Aile Doktorluğu, Genel Sağlık Sigortası, Özelleştirme dediler;

· Sağlık politikamız, bebek ve anne ölümleri dedik, IMF, Dünya Bankası dediler;

· Sağlığa bütçeden daha çok kaynak, herkese eşit, ulaşılabilir sağlık hizmeti dedik, siyasettir dediler;

· Bağımsız, demokratik, laik, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir ülke dedik, dediler ki yok yok !..

Dediklerimiz ve diyeceklerimiz için, aydınlığı hep birlikte yaymak için daha gür seslere gereksinimimiz var. Aydınlıktan, İyi Hekimlikten yana, kısacası bizden yana güçlü Antalya Tabip Odası’na. Antalya Tabip Odası’nın da bütün hekimlere gereksinimi var.

DEMOKRATİK KATILIM GRUBUNUN sağlık alanındaki hedefi, herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunulması ve tüm sağlık çalışanları için, emeklerinin karşılığını alabildikleri, her türlü baskı ve ayrımcılıktan uzak, insana yakışır bir çalışma ortamının yaratılmasıdır.

Bizler DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak, sağlık alanında günden güne ağırlaşan koşullara karşı hekimlik onurunu birlikte korumak, yaşanan aksaklıklara birlikte çözüm önerilerinin üretilmesi için Antalya Tabip Odası kurullarına tekrar adayız.

Bizler DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak hep birlikte yan yana ağız dolusu türküler söylemek, mesleki geleceğimize sahip çıkmak, rekabet yerine meslektaşça dayanışmak, emeğimizin karşılığını almak için bütün hekimleri göreve çağırıyoruz.

Genel politikaların sağlıktaki izdüşümlerini alanlarda her gün yakından yaşıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı başlığı adı altında bir dizi yasa, yönetmelik ve yönerge yaşama geçiriliyor. Bu programın üç temel ayağı var. Aile Hekimliği, Genel Sağlık Sigortası ve Özelleştirme. İşin teorisi öylesine hazır ki, sözünü ettiğimiz yasal düzenlemelerin tamamı Dünya Bankası’nın Kasım 2002 seçimlerinden birkaç ay önce yayınladığı Türkiye Raporu’nun tıpa tıp tercümesi. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi isimli kitapçığın önsözünde de; raporun hazırlanmasında Dünya Bankası uzmanlarının katkıları içtenlikle belirtilmekte. Ayrıca, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Kamu Yönetimi Temel Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası ve benzerleri büyük bir yapboz’un parçalarını oluşturduğu da belirtiliyor.

Bu oyun tamamlandığında ülkemize şah denilecektir. Fotoğrafın tamamı incelenmez, oynanmakta olan oyunun ileri hamleleri görülemezse, İyi Hekimlikten de söz edilemez, Bağımsızlıktan da. Eşitlikten de söz edilemez, Özgürlükten de. Ancak inanıyoruz ki bu oyunu; hep birlikte bozacağız. DEMOKRATİK KATILIM GRUBU, Ülkemizin sağlık ortamına yapılan bu kalkışmayı hekimlerin yan yana durma nedenlerinden biri, hatta en önemlisi saymaktadır.

Bu oyunda şah denecekse, bizde hep birlikte FERMAN HÜKÜMETİNSE BU ÜLKE BİZİMDİR… diyoruz…

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın