Kaygılıyız-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > Kaygılıyız-2008

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ nde ücretsiz öğlen yemek hakkımız elimizden alınmak isteniyor. Tabip odamız ise her konuda olduğu gibi bu gelişme karşısında da bürokratik, silik hatta teslimiyetçi bir hat izlemeye devam ediyor.

 

KAYGILIYIZ

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ nde ücretsiz öğlen yemek hakkımız elimizden alınmak isteniyor. Tabip odamız ise her konuda olduğu gibi bu gelişme karşısında da bürokratik, silik hatta teslimiyetçi bir hat izlemeye devam ediyor.

Kaygılıyız!

Antalya Tabip Odası genel kurul ve seçimlerinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçti. Bu son altı ay boyunca hemen her şey biz hekimler, halkımız ve ülkemiz için biraz daha kötüye gitti. Her geçen gün iş yoğunluğumuz arttırıldı, çalışma koşullarımız ağırlaştırıldı ve biraz daha yoksullaştık. Bunlar yetmiyormuş gibi mevcut haklarımız da bir bir elimizden alınmak isteniyor.

Bu olumsuz gidişata hekimlerle birlikte müdahale etmesi gereken tabip odamız ise ne yazık ki (son iki yılda olduğu gibi) bürokratik, silik hatta teslimiyetçi bir hat izlemeye devam ediyor.

Örnek mi? Hastanelerimizde ücretsiz öğlen yemek hakkımızın elimizden alınmak isteniyor ve tabip odamız yine sessizliğini koruyor. Aylar önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yemeklerin ücretlendirilmesi sürecinde de herhangi bir çaba içerisine girmeyen tabip odamız, şimdide Atatürk Devlet Hastanesi’nde öğlen yemeklerinin ücretlendirilmesi girişimi karşısında sessizliğini koruyor.

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Antalya Şubesi bu gün Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir bildiri dağıtarak, ücretsiz yemek haklkının gasp edilmesine seyirci kalınamayacağını duyurdu. SES Antalya Şubesi bildirisinde Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir hafta boyunca “Yemeğime Dokunma” kokartı takılacağını, 12 Kasım Çarşamba günü öğlen yemeği yenilmeyerek hastane bahçesine inilerek bir protesto eylemi gerçekleştireceğini açıkladı.

 

‘ÜCRETSİZ YEMEK HAKKIMIZIN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Ücretsiz olan öğle yemek hakkımız, hastanemizde de elimizden alınmak istenmektedir. Hastane yönetimimizin kısa bir süre sonra hayata geçirmeyi planladığı, uygulama gerçekleşirse maaşlarımızdan, her ay 15.84 YTL ile 57.20 YTL arasında kesinti yapılacaktır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı denilen, bizce Sağlıkta Yıkım Programı olan uygulamalarla hastanelerimizi satılığa çıkaran,  her hastaneyi kendi geliriyle geçinmeye zorlayan ve performansa göre ücretlendirmeyi asıl olarak hastaneleri işletmeleştirmek için uygulamaya koyan, AKP iktidarı, şimdide ücretsiz yemek hakkımıza göz dikmiştir.

· Yaşamın her alanına “Ne kadar kar elde edilir” gözüyle bakan, sömürücü, kar tutkunu liberal zihniyet soframıza, yemeğimize, tabağımıza, ekmeğimize kadar uzanmıştır.

· İnsanca yaşamak için koşullarımız düzeltileceğine, bunun aksine haklarımız birer birer elimizden alınmak istenmektedir.

Hepinizin bildiği gibi Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapanlardan yemek ücreti alınmamaktaydı.

Ücretsiz yemeğin bizler için bir hak olmasının yanında: Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6. maddesinde “hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar” denilmektedir. Yine Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. Başta anayasanın 5. maddesi olmak üzere mevcut yasalar, yönetmelikler hiçe sayılarak, Maliye Bakanlığı; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı Bakanlıklara, Valiliklere ve Rektörlüklere gönderdiği genel yazı ile çalışanlardan yemek ücretinin alınmasını istemiştir.

Çıkarılan bu genelge ile önce üniversite hastanelerinde başlayan ücretli yemek uygulaması Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde de yürürlüğe konulmaya çalışılmaktadır.

Uygulama başladığı günden beri örgütlülüğümüzün olduğu her yerde yemek boykotları, imza kampanyaları, basın açıklamaları ve yürüyüşlerle uygulamayı protesto ettik. Ayrıca genel yazının iptaline yönelik genel merkezimizce dava süreci başlatılmış ve devam etmektedir. Yemeklerin ücretlendirilmemesi için Antalya Atatürk Devlet Hastanesi‘nde:

·  Bir hafta boyunca önlüklerimize  “Yemeğime Dokunma” kokartları takacağız.

· 12 Kasım Çarşamba saat:12.30’da hastanemiz bahçesinde bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

Eğer yemeklerimiz ücretlendirilirse, karar geri çekilinceye kadar dava açma, yemek boykotları, imza kampanyaları, basın açıklamaları,…vb. demokratik ve hukuksal mücadelemizi arttırarak sürdüreceğiz

SES ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın