Mesleki Dayanışma ile aşacağız

Antalya Çağdaş Hekimler > Mesleki Dayanışma ile aşacağız

Çağdaş Hekimler tarafından TTB Genel Sekreteri Psikiyatri Uzmanı Dr.Sezai Berber’in konuşmacı olduğu “Hekimlerde Tükenmişlik ve İNTİHAR” konulu bir panel düzenlendi.

Antalya Tabip Odası’nın salon vermemesi üzerine Diş Hekimleri Odası salonunda düzenlenen panelin moderatörlüğünü ise Prof.Dr.Ertan Yılmaz yaptı.

Sağlıkta dönüşüm programının hekimler için aşırı iş yükü, angarya, mobbing, şiddet ve iş barışının bozulması anlamlarına geldiği; sistemin tüm yükünün ve aksaklıklarının hekimlerin omuzlarına yüklendiği ve hekimlerin anayasadan kaynaklanan en temel haklarını dahi kullanamadıklarının vurgulayan Dr.Sezai Berber , “Umutsuzluk ve çaresizlik hissi intihar düşüncesinde belirleyici . Aşırı çalışma, uzun süreli nöbetler, mesleki dayanışmadan yoksun olma, mobbinge maruz kalma hekimler açısından ruh sağlığını bozucu etmenler. Epidemiyolojik intihar verilerine göre hekimlerde intihar oran genel toplumun üzerindedir . ” dedi.

 

Çok sayıda katılımcının söz alarak soru ve düşüncelerini paylaştığı sunumun sonunda, hekimlerde yaygın olan aşırı çalışmaya ve kendini feda etme içgüdüsüne dikkat çekildi. Mesleki dayanışmanın yerini alan, sermayeye teslim edilmiş, eğitim sürecinde dahi hekim emeğinin kazanca dönüştürülmeye çalışılmasına eleştiriler yapıldı.

Mesleki Dayanışma Vurgusu
Adaletsiz çalışma düzeninden hekimler, ancak kendilerinin ve içerisinde bulunacakları mesleki dayanışmanın kurtarabileceği vurguları yapıldı.
Hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması, nöbet izni, resmi tatillerde çalışmak zorunda kalmamaları konusunda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerektiği belirtilerek, “Ayrıca stratejik personel kabul edilen hekimlerin eş durumu atamalarının yeniden düzenlenmesi, intihar ve depresyonu önlemede en önemli koşul olan aile desteğinin doğrudan ellerinden alınmasının önüne geçilmelidir.” şeklinde konuşmalar yapıldı.

Bilim Dışı Sağlık Uygulamaları
Bir sonraki panel ise 13 Ocak 2018 Cumartesi saat:16.00 Antalya Tabip Odası’nda yapılacak. Prof.Dr. Nilay Etiler ve Yrd. Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen‘in konuşmacı olduğu “Sağlık Hizmetlerinde Yükselen Eğilim, Gelenekselden Tamamlayıcıya Bilim Dışı Sağlık Uygulamaları” konulu panelin moderatörlüğünü ise Doç.Dr. Cumhur İzgi yapacak.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın