Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur!

Antalya Çağdaş Hekimler > Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur!

KESK Antalya Şubeler Platformu ve Çağdaş Hekimler, Eğitim Sen Şube binasında düzenledikleri basın toplantısında,

“TTB Merkez Konsey Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır. “ dediler

Basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Kadir Öztürk, “Türk Tabipleri Birliği’nin yapmış olduğu açıklamayı bizlerde sahipleniyor, barışın yanında savaşın karşısında olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha açıklıyoruz.” şeklinde konuştu.

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi ve Çağdaş Hekim Üyesi Yard. Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen, “TTB bugüne kadar iyi hekimlik tutumu aldığı için bir çok kez yargılandı. İşkenceye, idam cezasına karşı tutum aldığı için Gezi Direnişinde yaralıları tedavi ettiği için yargılandı. Hepsinden berat etti, bu badireyi de atlatacağız.” dedi

TMMOB İK Sekreteri Vahap Tuncer ve ÇHD Şube Başkanı Av.Deniz Yıldırım’da dayanışma duygularını ifade eden konuşmalar yaptılar.

Açıklamaya DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar,Tüm Emekli Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar, Birleşik Haziran Yürütme Kurulu Üyesi Zeynel Ergen başta olmak üzere çok sayıda emek meslek örgütü ve siyasi parti temsilcisi de destek vererek dayanışma duygularını ifade ettiler.

 

TTB Merkez Konsey Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır

Bugün sabah saatlerinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızdan Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonla, TTB’nin 11 Merkez Konsey üyesi gözaltına alınmış, evlerinde, işyerlerinde ve TTB Genel Merkezinde kolluk güçleri tarafından arama yapılmıştır.

Bir meslek örgütüne hekimlik mesleğinin gereklerini ifade ettiği için ve doğrudan Cumhurbaşkanı’nın işaretiyle yapılan bu saldırı tüm topluma ve toplumsal muhalefete saldırıdır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları ‘yaşamı savundukları’ için göz altına alınmıştır. Barış talebine soruşturma açılması başlı başına sorunlu olsa da, her birinin adresi belli TTB Merkez Konseyi üyelerini ifadeye davet etmek yerine evlerinin basılarak gözaltına alınmaları hiçbir şekilde kabul edilemez.

Değerli Basın Emekçileri TTB’ne yönelik bu sindirme operasyonunun nedeni, bilindiği üzere mesleki toplumsal sorumluluk gereği yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasıdır.

Ancak bilinir ki, dünyanın her yerinde tabiplerin temel görevi insanları yaşatmaktır. Türk Tabipleri Birliği’nin de istediği; ölüme karşı yaşamın, savaşa karşı barışın, kısaca insan yaşamının sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Dünya Tabipleri Birliği’nin hekimlerin ve tabip birliklerinin, savaşın ve silahlı çatışmaların insancıl sonuçları konusunda hükümetleri uyarmalarına ilişkin net bir politikası vardır.

Bu operasyonun nedeni bellidir: ülkede yaratılan korku atmosferini perçinlemek ve bütün muhalefetin sesinin kısılmasıdır.

Medyalarıyla, sosyal medya trolleriyle, faşist ittifaklarıyla, kendileri gibi düşünmeyen herkesi ‘terörist’ ilan ediyor, hedef gösteriyor, lince tabi tutuyorlar.

Değerli Basın Emekçileri TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı açıklaması, hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermemektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin yapmış olduğu açıklamayı bizlerde sahipleniyor, barışın yanında savaşın karşısında olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha açıklıyoruz.

TTB’ye yönelik saldırı karanlık düzenlerine HAYIR diyen herkesi teslim almak içindir. Bu saldırı toplumun özgürlüğüne ve birarada yaşam iradesine saldırıdır.

Değerli Basın Emekçileri TTB’ne yönelik demokrasiyi, hukuku, mesleki-toplumsal hak ve görevleri ayaklar altına alan bu operasyonu kınıyoruz. Bu saldırı karşısında ‘yaşam’ ve ‘barış’ diyen TTB’nin yanındayız… İktidar bu saldırıya derhal son vermeli, TTB Merkez Konsey Üyeleri serbest bırakılmalı ve talimatla açtırdıkları davalar geri çekilmelidir…

Topluma adanmış bir mesleğin onurlu TTB Merkez Konseyi üyeleri gibi bizlerde İNSAN YAŞAMINI sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de, yarın da SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

Hekimlerin görevi yaşatmaktır. Yeminine bağlı kaldığı için hekimler cezalandırılamaz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Onurumuzdur!

KESK ANTALYA ŞUBELER PLATFORMU

ÇAĞDAŞ HEKİMLER

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın