Sözümüzü söylemek, umudumuzu büyütmek için,

Antalya Çağdaş Hekimler > Sözümüzü söylemek, umudumuzu büyütmek için,

Ve elbette faşizme karşı 1 Mayıs’ta söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var!

Biz hekimler, Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Antalya’da da alanlardayız.

Sözümüzü söylemek, umudumuzu büyütmek için,

1 Mayıs Pazar günü saat 13.00’de Aydın Kanza Parkında toplanarak Cumhuriyet Meydanına yürüyeceğiz

EMEK, BARIŞ , DEMOKRASİ İÇİN
SÖMÜRÜYE, YOKSULLUĞA ve FAŞİZME KARŞI
1 MAYIS’TA CUMHURİYET MEYDANI’NDAYIZ

Ülke tarihinin emeğe dönük en büyük saldırısını yaşıyoruz.
Neo liberal politikaların sadık uygulayıcısı AKP iktidarının, ülkemizde biz hekimlerin, tüm işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına saldırılar durmaksızın sürüyor. Kiralık işçilik yasası, kıdem tazminatı, iş-güvencesi, taşeron uygulaması, kamu emekçilerinin iş güvencesinden yoksun bırakılmak istenmesi içinde bulunduğumuz dönemin sıcak saldırı gündemleridir.
Ekonomik, siyasi, ideolojik saldırılarla emekçileri bunaltan AKP rejimi, baskı ve korkuyla toplumu sindirmekte, emekçileri her yönden kuşatmaktadır. Baskı ve korkunun, hukuksuzluğun, yoksullaşmanın, güvensizliğin egemen olduğu bu atmosferde AKP rejimi, ‘Yeni Türkiye, İleri Demokrasi’ demagojisiyle fiilen uyguladığı ‘diktatörlüğe’ yasal bir çerçeveye oturtmak için yeni anayasa hesapları yapmaktadır.
Sadece Erdoğan’ın konuşa bildiği, emekçilerin, gençlerin, kadınların, gazetecilerin ve akademisyenlerin susturulduğu bir ülke yaratılmak isteniyor.
Yaratılmak istenen bu karanlığa karşı; Biz hekimler, işçiler ve emekçiler, mimar-mühendisler, kadınlar, gençler, yoksullar, ötekiler ve tüm ezilenler, yok sayılan, susturulmak ve güvencesiz-geleceksiz bir hayata mahkum edilmek istenen milyonlar olarak 1 Mayıs’ta söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var!
Sendikalaşmanın, toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki tüm anti-demokratik engellerin kaldırılması için, çalışma hakkının eksiksiz hayata geçirilmesi, taşeron, güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmanın yasaklanması için, emekliliğin temel bir hak olarak kabul edilmesi, çalışma sürelerinin azaltılması, iş cinayetlerinin önlenmesi, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için,
Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, kamucu, laik, bağımsız bir cumhuriyet ve ülke için; gericiliğe, faşizme, emperyalizme, özelleştirmeci, piyasacı yağma düzenine, doğanın tahribine, kentlerin yağmalanmasına, denizlerin, derelerin kirletilmesine, ticarileştirilmesine, cinsiyet ayrımına, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, karşı, Türkiye’nin Tüm illerinde olduğu gibi Antalya’da da alanlardayız.
1 Mayıs Pazar günü saat 13.00’de Aydın Kanza Parkında toplanarak Cumhuriyet Meydanına yürüyeceğiz ve birlik ve beraberlik içinde mitingimizi gerçekleştireceğiz. Tüm Antalyalıları 1 Mayıs coşkusuna katılmaya çağırıyoruz.
Haydi, 1 Mayıs’a Haydi Cumhuriyet Meydanı’na.
Yaşasın 1 Mayıs

Çağdaş Hekimler

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın