TTB Kongresi’nden İzlenimler-Osman Öztürk

Antalya Çağdaş Hekimler > TTB Kongresi’nden İzlenimler-Osman Öztürk

Memleketin bunca gerilimli, bunca milliyetçi, bunca sağcı politik ortamında…

Geçen hafta sonu yapılan TTB seçimlerini… Sol, sosyalist görüşlü hekimlerin, bir kez daha kazanması…

Üzerinde uzun uzun kalem oynatılabilecek bir mevzu aslında.

Ama, bugünlük…

Derin analizler yapmak yerine… Kişisel izlenimlerimi paylaşayım istedim.

 

• • •

Kongre’nin en duygusal anı…

Gençay Hoca’nın… “İstanbul Tabip Odası ve TTB Başkanlığı’nda geçen sekiz yılın manevi sorumluluğundan onur duyuyorum.

Bu süre boyunca demokrasi, barış, emek, insan hakları konularında fiilen taraf olduk… Mesleki sorunlarımızda da ödünsüz, sert bir mücadele verdik.

Sizlere veda ederken bu onurlu çizginin devamını diliyorum.” dediği an.

• • •

Kongre’nin en hüzünlü anı…

Geçtiğimiz dönemde yitirdiğimiz… Halk sağlığı ve işçi sağlığı alanının duayenlerinden… Dr. Rahmi Dirican ve Dr. Haldun Sirer’i andığımız an.

• • •

Kongre’nin en eğlenceli anı…

Sağlık Bakanı’yla aynı zihniyet dünyasına sahip Türkiye Hekim Platformu’nun adaylarından Dr. Şahin Aksoy’un…

“Evet, Tam Gün Yasası öncesinde Sağlık Bakanı’yla görüşüp söz aldık… Onlara şans tanıdık ama bize yalan söylediler… Aldatıldık.” dediği an.

• • •

Kongre’nin en insani anı…

Diyarbakır delegesi Mahmut Ortakaya’nın…

“Kürt sorunu TTB Kongresi’ne sığmayacak kadar büyük bir sorundur… Biz burada bu sorunun ancak insani boyutunu konuşabiliriz.

Sen ana dilini konuşuyorsun… Ben niye konuşmayayım?

Yaptığınız ayıptır, yazıktır, zulümdür.” dediği an.

• • •

Kongre’nin en bilimsel anı…

Kocaeli delegesi Onur Hamzaoğlu’nun…

Anadilde sağlıkla ilgili karar önerisine yönelik gürültülü tepkileri…

Hekimliğin dilini ve resmi istatistikleri kullanarak çürüttüğü…

Ve de öneriyi duyar duymaz ayağa fırlayanları yerlerine oturttuğu an.

• • •

Kongre’nin en felsefi anı…

Tekirdağ delegesi Dr. Ömer Güven’in… Neoliberal politikalar, Kürt sorunu, sağlıkta özelleştirme, insan hakları, TTB konularında yaptığı konuşmada…

“Ayrımcılık, ırkçılık, savaş, terör, cinsel ayrımcılık insanın varoluşuna zarar verdiği için hekimlik mesleğini ilgilendirir… Hekimlik değerlerinin ilgi alanı insanın halel, zarar gördüğü noktada başlar.” dediği an.

• • •

Kongre’nin en coşkulu anı…

Etkin-Demokratik TTB Grubu adına yapılan konuşmada…

“Türkiye Hekim Platformu’nun siyasi genleri… Hekimlerin ve toplumun sağlık hakkı için mücadele yürütmeye uygun değildir.

Böyle bir mücadeleyi ancak Etkin-Demokratik TTB Grubu yürütebilir.

Etkin-Demokratik TTB; muhalif olmanın, karşı çıkmanın, direnmenin, mücadelenin adıdır.

Umudun adıdır Etkin-Demokratik TTB.” denildiği an.

 

• • •

Kongre’nin en noktasal anı…

Seçimlere sadece dört adayla katılan “ulusalcı” Hekim Güçbirliği sözcüsünün…

“Burada iki çizginin varlığından bahsediliyor… Biz bu iki çizginin dışında bir nokta olmak istiyoruz.” dediği an.

 

• • •

Kongre’nin en ayıplı anı…

Sandıklar açılıp oylar sayılırken…

Ağızlarını her açtıklarında… Emperyalizmden, Büyük Ortadoğu Projesi’nden,

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın BOP’un bir parçası olduğundan bahseden “ulusalcılar”ın…

Kendi adaylarının yanı sıra… Ağırlıklı olarak… Türkiye Hekim Platformu’nun adaylarına oy verdiklerinin ortaya çıktığı an.

• • •

Kongre’nin en tulum anı…

Türkiye Hekim Platformu’nun ve Hekim Güçbirliği’nin bütün çabalarına rağmen…

TTB seçimlerini… Etkin-Demokratik TTB Grubu listesinin büyük oy farkıyla kazandığının ilan edildiği an.

BirGÜN Gazetesinden alınmıştır

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın