Böyle yanlışlık olur mu?

Antalya Çağdaş Hekimler > Böyle yanlışlık olur mu?

Hekim haklarını dillerinden düşürmüyorlar, ama hekimler ve hekim hakları için hiçbir somut çalışma yapmıyorlar.

Bir değil, üç değil, ağırlığı elinde bulunduran ağırlıkla AKP+MHP+İP birliği olan Hekim Birliği altı aydır Antalya Tabip Odası yönetiminde.

Hekimler, hekim hakları,… için yaptığınız tek bir somut çalışma var ise açıklayın dedik: On beş gün oldu açıklayamadılar, çünkü böyle bir çalışmaları yok.

Ekonomik, özlük, demokratik …bir çok sorun yaşadık, şiddete uğradık,.. bu süreçte. Aşağıdaki kısa başlıklarda bu süreçte doğrudan hekimlerin yaşadığı ve hekim haklarını doğrudan ilgilendiren kimi konuları sıralamaya çalıştık.

15 Temmuz sonrası meslektaşlarımıza yapılan hukuksuzluklar, haksızlıklar, baskılar, gözaltılar, işten el çektirmeler, tutuklamalar…. hiç umurlarında değil.*** Akdeniz Üniversitesinde aralarında çok sayıda meslektaşımızın da olduğu gözaltı operasyonları sırasında ve sonrasında bile ağızlarını açamadılar. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi’nde 20 öğretim üyesinin yanlışlıkla gözaltına alındığını söylediğinde ‘’ böyle yanlışlık olur mu?’’ bile diyemediler.

Halihazırda içlerinde TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri, TTB Merkez Delegeleri olan meslektaşlarımız olmasının yanı sıra, Antalya Tabip Odası ve hekim hareketi içerisinde yıllardır mücadele etmiş meslektaşlarımızın (akademisyenlerin) görevden el çektirilme girişimleri de onları hiç ilgilendirmedi. Ülkenin dört bir yanından meslektaşlarımız dayanışma içindeyken, Akdeniz Üniversitesi önünde protesto eylemine katılmadıkları gibi, yaptıkları açıklamayla meslektaşlarımızı suçlu ilan etmeyi de ihmal etmediler.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve Adnan Menderes Üniversitesi önceki Rektörlerinden Prof. Dr. Şükrü Boylu’nun da aralarında bulunduğu, Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki üç bilim insanının görevden uzaklaştırılması da onlar için gündem olmadı. Konuyla ilgili TTB Merkez Konseyi’nin yazısına rağmen en küçük bir adım atmadılar.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Kolu Üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun açığa alınması,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 2 Ekim 2016’da bir meslektaşımızın darp edilmesi,

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Eylül 2016 tarihinde Aile Hekimlerine mesai saatleri dışında nöbet uygulaması ile ilgili olarak genelge yayınlaması,

674 sayılı KHK kapsamında Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımının mülâkatsız yapılma girişimi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ve TTB Asistan Hekim Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mihriban Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılması,

Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilme girişimleri,

Sakarya Yazlık Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Fikret Öztürk’ün görevi başında hastası tarafından ciddi düzeyde yaralanması,

Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için Dr. Kamiran Yıldırım’ın aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi,

Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması,

Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi acil hekimi Dr. Senay Balam Yıldırım’ın, Mayıs 2016’dan itibaren bir dizi anlaşılmaz uygulamaya maruz kaldıktan sonra 17 Ağustos 2016 sabahı evinden gözaltına alınması,

Ülkemiz genelinde ve Antalya’da sıfır nüfuslu (yeni ihdas) aile hekimliği birimlerinin açılması,

OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları ile hekimlere baskı yapılması,

OHAL ilanından sonra yayımlanan ilk kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kapatılması sonrası oralarda çalışan meslektaşlarımızın sorunları,

Gerek muayene ve tedavi sırasında, gerekse raporlama ve tıbbi belgeleme (gözaltı muayeneleri, işkence vb. kötü muamele iddiaları gibi) süreçlerinin tamamında meslektaşlarımıza baskı yapılması, ya da yönlendirme yapılması girişimleri,

DİSK Genel Sekreteri meslektaşımız Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması,

Çanakkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Yusuf İlker Çömez’in hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğraması,

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde biri Kadın üç hekime şiddet uygulanması,

Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması,

Gaziantep’in Kurbanbaba Aile sağlık merkezinde çalışırken burada sorunlar yaşadığı iddiasıyla istifa ederek Nizip Toplum Sağlığı Merkezine sorumlu hekim olarak göreve başlayan Dr. Mine Kaplan’ın evinde kendini tavana iple asarak yaşamına son vermesi,

15 Mayıs Artvin’in Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe mevkiine bakır madeni açmak için iş makinelerinin getirilmesine yönelik protestoya katılan doktor Serhan Safatlı’ya cezası verilmesi……….. de önemli değildi, onlar için.

………..tüm bunlar ve yazmadıklarımızın her biri  ise  ayrı yazıların konusu.****

Sorunları yaratanlarla onlara biat edenlerin, destek verenlerin sorunları çözmesi ya da çalışma yapmasını zaten beklemiyoruz.

Daha önceleri defalarca belirttiğimiz gibi ağırlıkla AKP+MHP+İP birliği olan Hekim Birliği üyeleri tamda kendilerine verilen görevin gereğini yerine getiriyorlar. Üstelik eksiksiz bir şekilde.

*** Burada bir parentez açmakta yarar var. Çağdaş Hekimler gericiliğe karşı hep mücadele etti, mücadele etmeye de devam edecek. Darbelerin ve darbecilerin hep karşısında oldu, olmaya da devam edecek. Ancak suçlu oldukları kanıtlanana kadar bütün meslektaşlarımızı suçsuz kabul ediyoruz.

****Altı aydır yukarıda bir kısmını belirttiğimiz konularla tek bir çalışma yürüt(e)meyenlerin yine bu konularda çalışan, mücadele eden…. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Selçuk Erez’i yalan olduğunu bildikleri halde bir haber üzerine istifaya davet etmelerini de ayrıca takdirinize bırakıyoruz.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın