Bildirilerimiz

BİRBİRİMİZ İÇİN DEĞERLİYİZ-2004
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;   Biz birbirimiz için hala değerliyiz. Ancak hükümetler için bir değer ifade...
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ-2004
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ‘‘Sağlıkta Reform’’, ‘‘Sağlıkta Dönüşüm’’ olarak...
SSK HEKİMLERİ-2004
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, Özellikle son 15 yıldır Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve hastaneleri üzerinde...
MUAYENEHANE HEKİMLİĞİ-2004
DEGERLİ MESLEKTAŞIMIZ, Muayenehane hekimliği can çekişiyor. Yalnızca muayenehanede çalışarak geçinmek...
1. BASAMAK HEKİMLERİ-2004
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, Sağlık ortamında uygulanmak istenen özelleştirmeci politikalardan en fazla...