Farkındamıydınız?

Antalya Çağdaş Hekimler > Farkındamıydınız?

Bu  birkaç örnek  bile bu ekibin   bırakınız  siyasi partilerden bağımsız bir  çizgi yürütmesini, tabip odamızın sadece  tek bir partinin Antalya İl Örgütü gibi nasıl çalıştığını göstermeye fazlasıyla yetiyor.

 

Tabip Odası mı? Bir Partinin Antalya İl Örgütü mü?

“Hiç kimse bildiğinden fazlasını işitmez, düşünebildiğinden fazlasını algılayamaz.” (Goethe) İnsanın ancak bildikleri ile düşünebileceğini anlatan bu sözün bizlerin yaşamında da somut bir karşılığı olduğunu düşünüyorum.

Hekim Birliği yürütücüleri yalanlarla iftiralarla çarpıtmalarla ortamımızı tahrip etmeye ve bizleri bölmeye kararlı görünüyor. Tüm dostane uyarılarımıza rağmen bu ekip  “çamur at izi kalsın”   bildik tarzını sürdürüyor. Bu davranışları nedeniyle hekimlik onurumuz mesleki ve insani ilişkilerimiz derin yaralar almış durumda.

Diğer arkadaşları gibi bu ekibin yürütücülerinden M.Uğur Yılmaz’da  geçtiğimiz günlerde  aynı tarzı sürdüren bir yazısını bizlere gönderdi. Bir ilköğretim öğrencisinin bile mantık dersinden zayıf not almasına yol açabilecek tahlillerin yapıldığı ve sonuçlara ulaşıldığı bu yazı olsa olsa mizah dergilerine epeyce malzeme olacak nitelikte. Ama bu yazının konusu bu değil, bu ekibin akıl almaz takiyeciliği.

Bu ekibin en büyük iddiası “Antalya Tabip Odası yönetiminde siyasi partilerden bağımsız… çizgisi sürdürdükleri….” söylemi. Bunu bu seçim döneminde de bütün söylemlerinde yazılarında afişlerinde görmek mümkün. Peki gerçekten böylemi?

Aşağıdaki vereceğim birkaç örnek  bile bu ekibin   bırakınız  siyasi partilerden bağımsız bir  çizgi yürütmesini, tabip odamızın sadece  tek bir partinin Antalya İl Örgütü gibi nasıl çalıştığını göstermeye fazlasıyla yetiyor.

Bayram Atasoy – Bir süre tabip odamızın hukuk danışmanlığını yürüttü. Halen Antalya Tabip Odası ‘nın yayın organı olan Hekim Güncesi’nin hukuk danışmanı. Aynı siyasi partinin Antalya il başkan yardımcılığı görevini yürüttü/yürütüyor. Aynı zamanda geçtiğimiz seçim dönemlerinde aynı partinin milletvekili/belediye başkan adayı oldu.

Ali Taş- Hekim Birliği’nin yönetimde olduğu dönemde oda çalışanı olarak işe alındı ve halen çalışıyor. Aynı siyasi partinin aktivisti, her eylem ve etkinliğinde en önlerde yer alıyor. Tabip odasında olması/çalışması gereken zamanın büyük bir bölümünü partisinin çalışmalarında geçirmesine göz yumuluyor.

Bayram Yurtçiçek-  Antalya Tabip Odası’nın düzenlediği panellerde tarihçi sıfatı ile  konuşmacı oldu. Aynı  partinin  başkanlık kurulu üyeliğini yürüttü/yürütüyor.

Bülent Esinoğlu: Antalya Tabip Odası ‘nın yayın organı Hekim Güncesi’nde yazılar yazıyor. Aynı partinin genel başkan yardımcılığını yürüttü/yürütüyor.

Fevzi Kurtuluş-14 Mart Tıp bayramı nedeniyle tabip odamızın halk konserine sanatçı olarak çağrıldı ve konser verdi. Aynı partinin düzenlediği konserlerin değişmez ismi. Üstelik aynı partinin genel başkanına methiyeler düzen  besteler yapan bir isim.

Bu birkaç örnek bile Antalya Tabip Odası’nı çoğulcu yapıdan ve demokratik bir ortamdan çıkararak sadece tek bir partiye yandaş hekimlerin odası haline getiren bu ekibin ‘siyasi partilerden bağımsız… çizgimiz…’ vb. cümlelerindeki takiyeciliğini göstermeye yetmektedir.

Hekim Birliği’ni değerli  üyeleri:

Bunları biliyordunuz ve bilerek onay verdiyseniz, eleştiri hakkım saklı kalmak koşulu ile son derece saygı duyduğumu belirtmek isterim. Yok eğer bunları bilmiyorduysanız yada en hafif deyimiyle sizlerden gizlenmesi nedeniyle bu yazıyı okurken yanıltıldığınızı/aldatıldığınızı hissettiyseniz vakit çok geç olmadan ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Hekim Birliği’ne bu güne kadar destek veren değerli meslektaşlarım:

Bunları biliyordunuz ve bilerek onay verdiyseniz ve bundan sonrada onay verecekseniz söyleyecek hiç bir sözüm olamaz. Yok eğer bunları bilmiyorduysanız yada en hafif deyimiyle sizlerden gizlenmesi nedeniyle bu yazıyı okurken yanıltıldığınızı/aldatıldığınızı hissettiyseniz vakit çok geç olmadan ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Değerli Meslektaşlarım

Çağdaş Hekimlerden herhangi birinin, bu ekibin yaptığı gibi farklı siyasi görüşleri olan ve birlikte yönetim kurulunda çalıştığı meslektaşları da dahil olmak üzere (eğer yürütüyorsa) sizlere, siyasi çalışmaları ile ilgili hiç yalan söylediğine tanık oldunuz mu?

Çağdaş Hekimlerden herhangi birinin, bu ekibin yaptığı gibi, Antalya Tabip Odası’na (eğer partiliyse)  kendi partisinden birini istihdam ettiğine tanık oldunuz mu?

Çağdaş Hekimlerden herhangi birinin,bu ekibin yaptığı gibi parti genel başkan yardımcısının (eğer partiliyse)  siyasi kimliğini gizleyerek hekimlere seminer verdirdiğine tanık oldunuz mu?

Çağdaş Hekimlerden herhangi birinin, bu ekibin yaptığı gibi (eğer partiliyse) kendi parti genel başkan yardımcısının kimliğini gizleyerek tabip odamız yayın organında yazılar yazdırdığına tanık oldunuz mu?

Çağdaş Hekimlerden herhangi birinin, bu ekibin yaptığı gibi (eğer partiliyse)  kendi partisinin değişmez sanatçısını veya genel başkanına methiyeler düzen besteler yapan birini 14 martlarda tabip odamız adına konserlere getirttiğine tanık oldunuz mu?

Hiç kuşkusuz, yönetimlerde olduğu dönemlerde Çağdaş Hekimler, hekimlerimizden halkımızdan eşitlikten özgürlükten kardeşlikten adaletten  katılımcılıktan emekten,.. yana olan dernek sendika meslek örgütü ve siyasi partilerle ortaklaştığı noktalarda yol arkadaşlığı yapmıştır. Bundan sonrada bu çizgisini sürdürecektir.

Hiç kuşkusuz Çağdaş Hekimler, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da  sermayeden  her türlü güç odağından ve siyasi partilerden bağımsız bir hat izlemeye devam edecektir. Bu ekibin yaptığı gibi Antalya Tabip Odası’nı tek bir siyasi partinin il örgütü gibi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalıştırmayacaktır.

Çağdaş Hekimler, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada açıklık, dürüstlük, samimiyet, içerisinde verdikleri söze sahip çıkarak,  iyi hekimliği ve ortak değerlerimizi savunmayı sürdüreceklerdir.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın