Sağlık poiltikaları

...TSMler apatılıyor..-Agah Aydın
(daha&helliip;)
Bireysel, pilot, ücretsiz(!) Aile Hekimliği -Zeynel Abidin Kaplan
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğe sorun “Aile nedir?” diye Size şöyle cevap verecektir;...
Asgari Ücret mi? Referans Ücret mi?- Güray Kılıç
6023 sayılı yasada yapılan değişiklikle Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hekimlik alanında üretilen...
Olan Yine Yoksula Olacak-Özdemir Aktan
Ankara’da ilk gününde onlarca hekimin istifa etmesine neden olan Aile hekimliği sistemi kasım ayında...
Üniversite Hastanelerine El Konuluyor-Osman İnci
Üniversite hastaneleri yalnızca hizmet birimleri değildir. Eğer Marmara Üniversitesi Hastanesi’ndeki...
Tütünün Ekonomi Politiği-Osman Elbek
“Her türlü zorbalığa rağmen yoksulluğa ve yoksunluğa direnen Tekel işçilerine…” Adalet...
Aile hekimliği; sağlıkta geriye gidişin öyküsü -Bülent Nazım Yılmaz
15 Eylül 2005 tarihinde Düzce’de aile hekimliği uygulamasının başlamasıyla birlikte Türkiye sağlık...
İşçi Sağlığı ve İş.....-Özdemir Aktan
Yapılması gereken asıl düzenleme, elli ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçi başına ayda en...
Hastalık ve Sağlık-Osman Elbek
Hatırlıyor musunuz yetmişli yılların ortalarında Merck ilaç şirketinin Genel Müdürü ilaç pazarının hasta...
Yapısal Dönüşüm Programlar ve Sağlık-Köksal Aydın
“Dönüşüm programı”nın son aşamalarına gelindi. Aslında bir teorik düzlem olarak program tamamlandı...