Seçme yazılar

Kriz-Fahrettin Erdoğan
Kendi krizlerinden kârlı çıkmaya çalışan spekülatörler, krizin yükünü emekçilerin üstüne yıkamaz! ABD’de...
BİREY, KİTLE VE UYKU-Osman Elbek
‘gece çekilmez kader’i, kara ker’i ve ölüm’ü doğurdu.  o uyku’yu ve düşler soyunu da doğurdu.’ (1) Türk...
İdeolojik hegemonya...Fahrettin Erdoğan
Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Günlük sohbetlerimizi oluşturan konuların kaynağına bakıldığında göze...
AKP Sermayeye Diyet Borcunu Ödüyor-Fahrettin Erdoğan
AKP SERMAYEYE DİYET BORCUNU ÖDÜYOR! •AKP seçimlerde dağıttığı “sadaka yardımları”nı, çatışma...
A,B,C,...-Eriş Bilaloğlu
Geçen hafta Ankara Tabip Odası’nda “Risk Değerlendirme ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu”...
Yeni Anayasa ve Tavrımız-Haluk Başçıl
Sermaye ve AKP’nin Anayasasına Emek Örgütlerinin Tavrı Sermayenin bugünkü talepleri ile AKP’nin toplumsal...
Neden Hasta Hakları?-Serap Şahinoğlu
İnsan hakları başlıca üç kuşak olarak gelişme göstermiştir. Birinci kuşakta temel hak ve özgürlükler...
Gündemleri Birleştirebilmek.-Eriş Bilaloğlu
Aile hekimliği hükümetin (geçmiş DSP-MHP-ANAP hükümetinin de, daha öncekilerin de) bir projesi! Bu işin...
27 Nisan e-Bildirisinin Ekonomi Politiği-Haluk Başçıl
TSK’nın 27  Nisan tarihinde yaptığı e- bildiri yeni bir ‘askeri muhtıra’ olarak kabul gördü. Bu muhtıra...
Mart ayı dert ayı-Fahrettin Erdoğan
Bu başlık eskilere ait; anne babalarımızdan çok işitirdik biz, “Mart ayı dert ayı”derlerdi veya buna...